„Képzőművészeti tehetséggondozó műhelymunkák a Cívis városban”
„Képzőművészeti tehetséggondozó műhelymunkák a Cívis városban” - Alkotás közben
„Képzőművészeti tehetséggondozó műhelymunkák a Cívis városban” - Kiállítás és díjátadó
jextensions

NTP-TÁB-19-0023 - Tehetség-tábor szervezése hazai és határon túli tehetséges fiatalok részére

SZAKMAI BESZÁMOLÓ az NTP-TÁB-19-0023 azonosító számú, „Tehetség-tábor szervezése hazai és határon túli tehetséges fiatalok részére” című pályázathoz

A program megvalósításával az általános célunk a tehetséges tanulókkal való kiemelt foglalkozás és a tanulók kreativitását és alkotóképességét fejlesztő szakemberekkel való együtt munkálkodásnak a biztosítása. A program megvalósításának konkrét célja a lovaglásban tehetséges hazai tehetségek felkutatása, képzőművészeti tehetséges fiatalok tehetségének gondozása. Részükre komplexfejlesztő programot nyújtunk, melyet fakultatív szabadidős programokkal gazdagítunk.

A program két tehetségterületre irányul, a térbeli-vizuális és testi-kinesztetikus tehetségterületre. A programba 30 fő diákot vonunk be. A diákok 2 csoportot alkotva lovas oktatáson, illetve képzőművészeti tehetséggondozó műhelymunkán vettek részt. A lovas oktatás célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a lóval és a gondozásával járó feladatokkal, valamint a lovaglással és a lovassportok alapjaival. A képzés két részből áll, az első rész prezentációval kísért előadás, csoportos konzultáció, a második rész egyéni, páros és kiscsoportos gyakorlati foglalkozás. A képzőművészeti foglalkozások célja, hogy az iskolai rajzórákat kiegészítse, alkotó teret nyújtson azoknak a diákoknak, akik valódi műhelymunkára vágynak, felkészítse azokat a tanulókat, akik a vizuális kultúra berkein belül kívánnak továbbtanulni, teret adjon az önkifejezésnek, értékes időtöltést nyújtson azoknak, akik kedvelik a jó társaságot és szeretnek alkotni. A rajzszakkörön egyéni munkák születnek. A gyerekek plusz fejlesztő feladatokat, kreatív gyakorlatokat kaptak személyre szabottan. A tanórai differenciálás különféle formáit alkalmaztuk: (kiscsoport, nívócsoport, egyénre szabott munka stb.) A program fontos eleme volt az önismereti tréning, mely a szociális készségek elsajátítását szolgálta. A foglalkozáson a gyerekek életkorának megfelelő játékos, élménypedagógiai elemeket tartalmazó formában tanítottuk meg a gyerekeket kommunikálni, konfliktusokat felismerni és kezelni, önmagukat érvényesíteni.

A pályázati kiírás céljainak megfelelően a tábor célja volt, hogy a bevont fiatalok a tehetségüknek megfelelő, célzott tehetséggondozásban részesüljenek felkészült és a tehetséggondozásban tapasztalt szakemberek segítségével. Tematikus táborunk célja a bevont tehetséges tanulók meglévő ismereteinek fejlesztése, tehetségük gondozása, kibontakoztatása a szakmai program által. A fakultatív programelemek megvalósításával célunk volt a fiatalok érdeklődésének felkeltése más tehetségterületeken való aktív tevékenységek által, a szabadidő hasznos eltöltésével. A program kidolgozásakor arra törekedtünk, hogy egy komplex tehetségfejlesztő programot hozzunk létre, ami a készségek fejlesztésén túl egyéb, más szempontokra is tekintettel van. Így egyesületünknél a tehetséges gyermekekkel való foglalkozásban a képességek mellett az is szerepet játszik, hogy a személyiség tényezőket is megfelelőirányba formáljuk, hiszen ez az általános iskolai korosztályban sokkal nagyobb sikerrel vezet eredményre, mint a későbbiekben. A tehetséges gyermekek erős, és gyenge oldalának fejlesztése, a megfelelő légkör megteremtése ugyanúgy nagy hangsúlyt kapott programjainkban, mint a pihenés, vagy a szabadidős programok megszervezése, amelyek biztosították a feltöltődést. A program eredményeképpen a bevont 30 fő hazai tehetséges magyar fiatal számára valósítottunk meg komplex lovas és képzőművészeti programot. A foglalkozások eredményeként a fiatalok megismerték önmagukat, erős oldalaikat, gyenge pontjaikat, megtanulták ezeket kezelni, élni velük, vagy fejleszteni őket. Játékos gyakorlatok formájában, a csoportos élmény összetartó erején keresztül segítettünk nekik tanulási és egyéb képességeik maximáliskibontakozásában.

A résztvevők visszajelzései alapján a tábor szakmai és szabadidős programjai nagyon sikeresnek bizonyultak. A bevont diákok aktívan vettek részt a programokban, életkoruknak és tehetségüknek megfelelően voltak a foglalkozások összeállítva és lebonyolítva. A szülők visszajelzései alapján igénylik a jövőben is hasonló tehetséggondozó program megszervezését.

A veszélyhelyzet miatt határon túli gyermekek bevonása nem volt lehetséges, helyettük hazai tehetséges fiataloknak biztosítottuk a tehetséggondozó programokat. Továbbá a költségvetés átdolgozása is indokolttá vált az eredetileg benyújtott pályázat költségvetésének csökkentése miatt.